درباره ما

در راستای صیانت از ایمنی و سلامت پرسنل (نیروی کار) که مهمترین کلید پیشبرد هر صنعت می باشند را با دانش و تجربه نیروی جوان ایرانی بر عهده گرفته است و با ارائه راهکارهای تخصصی در رمینه های ایمنی Safety همچون شناسایی ارزیابی مخاطرات شغلی (JSA) ، شناسایی ارزیابی ریسک صنایع ، شناسایی مواد شیمیایی (MSDS)  ارایه طرح های ایمنی سازه ، انجام و ارائه راهکارهای عملیات های کار در ارتفاع ، تهیه و تامین لورم حفاظت فردی (PPE ) بر اساس ماتریس حفاظت فردی پرسنل و بر اساس دستورالعمل های استانداردهای جهانی(EN) ، طراحی و اجرای  HSE PLAN  صنایع ، طراحی و تهیه و اجرای خدمات اطفاء و اعلام حریق بر اساس آموزه های استاندارد جهانی  NFPA  در صنایع و ساختمان های اداری و شهری در واحد ایمنی است.

ارائه دوره های آموزشی و ارائه پمفلت ها  در خصوص سلامت روانی و شغلی پرسنل و مشاوره در خصوص آزمایشات قبل و حین استخدام و ارائه ی احداث و تجهیز درمانگاه  در واحدهای صنعتی بر اساس دستورالعمل های وزارت بهداشت کشور از دیگر اقدامات این شرکت در تکمیل رسالت کاریمان می باشد .

این شرکت با انجام اقدامات ایمنی در حوزه استاندارد سازی تجهیزات  کار در ارتفاع و استفاده از نیروی مجرب و کارآزموده  و اخذ گواهینامه ی بین المللی  (ایراتا)  جهت با کیفیت انجام دادن پروژه ها  بر اساس استانداردهای بین المللی و در راستای کمک به صنعتگران  در کاهش حوادثی از این قبیل ، گامی بلند در تحقق رسالت شرکت ثمین اندیشه ایرانیان صورت گرفته است .

بر اساس اصل پنجاهم قانون اساسی کشور و در راستای صیانت از محیط زیست در محیطهای صنعتی بر اساس  EIA و HSE PLAN ،  طراحی و آماده سازی و ایجاد فضای سبز ، و مدیریت و دستورالعمل اجرایی مدیریت پسماند ، اندازه گیری و پایش های زیست محیطی  و سایر موارد مرتبط از آمادگی های انجام این شرکت در این حوزه  می باشد .

شرکت ثمین اندیشه ایرانیان با ایجاد واحد تولیدی لباس کار صنعتی ، اداری و تهیه لباس های فرم مدارس، و با دانش آکادمیک و تجربی خود سعی در ارائه بهترین نوع لباس کار بر اساس ارگونومیک بدنی و شرایط محیطی و با ارائه بهترین کیفیت دوخت و استفاده از بهترین پارچه کارخانه های نساجی کشورمان ، گامی دیگر در تکمیل رسالت خود برداشته است .

محبوبترین محصولات

آخرین مطالب

Understand Who may be Worried About Acquiring Essays and Why You Ought To Attention

Who In addition Wishes for to discover Getting Essays? The records ought to be greater

A good Perspective on Publish My Essay

If the truth are obscured by you, you’re defeating your goal. There’s no excuse

What You Can Do About Evaluation Cardstock Essays Opening within the next 9 Short minutes

The Unexposed Strategy of Study Report Essays Only get a product authored lower that you

Papers for Funds Tricks That Not a soul Else Is familiar with About

Everything you Do not know About Papers for Funds Within the existing circumstance, you’ll find

Whispered Essay Rewriter Secrets

Whispered Essay Rewriter Secrets Therefore, you can’t have to be concerned about the

Shocking Information About Essay Rewriter Uncovered

Shocking Information About Essay Rewriter Uncovered A chance to learn from professionals the

برندها