درباره ما

در راستای صیانت از ایمنی و سلامت پرسنل (نیروی کار) که مهمترین کلید پیشبرد هر صنعت می باشند را با دانش و تجربه نیروی جوان ایرانی بر عهده گرفته است و با ارائه راهکارهای تخصصی در رمینه های ایمنی Safety همچون شناسایی ارزیابی مخاطرات شغلی (JSA) ، شناسایی ارزیابی ریسک صنایع ، شناسایی مواد شیمیایی (MSDS)  ارایه طرح های ایمنی سازه ، انجام و ارائه راهکارهای عملیات های کار در ارتفاع ، تهیه و تامین لورم حفاظت فردی (PPE ) بر اساس ماتریس حفاظت فردی پرسنل و بر اساس دستورالعمل های استانداردهای جهانی(EN) ، طراحی و اجرای  HSE PLAN  صنایع ، طراحی و تهیه و اجرای خدمات اطفاء و اعلام حریق بر اساس آموزه های استاندارد جهانی  NFPA  در صنایع و ساختمان های اداری و شهری در واحد ایمنی است.

ارائه دوره های آموزشی و ارائه پمفلت ها  در خصوص سلامت روانی و شغلی پرسنل و مشاوره در خصوص آزمایشات قبل و حین استخدام و ارائه ی احداث و تجهیز درمانگاه  در واحدهای صنعتی بر اساس دستورالعمل های وزارت بهداشت کشور از دیگر اقدامات این شرکت در تکمیل رسالت کاریمان می باشد .

این شرکت با انجام اقدامات ایمنی در حوزه استاندارد سازی تجهیزات  کار در ارتفاع و استفاده از نیروی مجرب و کارآزموده  و اخذ گواهینامه ی بین المللی  (ایراتا)  جهت با کیفیت انجام دادن پروژه ها  بر اساس استانداردهای بین المللی و در راستای کمک به صنعتگران  در کاهش حوادثی از این قبیل ، گامی بلند در تحقق رسالت شرکت ثمین اندیشه ایرانیان صورت گرفته است .

بر اساس اصل پنجاهم قانون اساسی کشور و در راستای صیانت از محیط زیست در محیطهای صنعتی بر اساس  EIA و HSE PLAN ،  طراحی و آماده سازی و ایجاد فضای سبز ، و مدیریت و دستورالعمل اجرایی مدیریت پسماند ، اندازه گیری و پایش های زیست محیطی  و سایر موارد مرتبط از آمادگی های انجام این شرکت در این حوزه  می باشد .

شرکت ثمین اندیشه ایرانیان با ایجاد واحد تولیدی لباس کار صنعتی ، اداری و تهیه لباس های فرم مدارس، و با دانش آکادمیک و تجربی خود سعی در ارائه بهترین نوع لباس کار بر اساس ارگونومیک بدنی و شرایط محیطی و با ارائه بهترین کیفیت دوخت و استفاده از بهترین پارچه کارخانه های نساجی کشورمان ، گامی دیگر در تکمیل رسالت خود برداشته است .

محبوبترین محصولات

آخرین مطالب

hacked

| Ledün Abdal | Kerem Sah Noyan | | KILIç ARSLAN | | Ahmed Rıza |

What All people Different Does On the subject of University or college Coursework and What You Must Do Very different

Finest College or university Training Options Planning for the upcoming program isn’t as easy as

The Secret to Ghostwriting Service

Ghostwriting work is only going to be undertaken for clients whose accounts are updated.

Finest Creative College or university Essay Examples Product reviews!

Make the time to discuss guidelines and think about benefits you believe are distinctive

Finest Creative College or university Essay Examples Product reviews!

Make the time to discuss guidelines and think about benefits you believe are distinctive

What All people Different Does On the subject of University or college Coursework and What You Must Do Very different

Finest College or university Training Options Planning for the upcoming program isn’t as easy as

برندها